اردشیر کلالی

Position: مدیر عامل شرکت صنعت سبز کاسپین
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد