الهه پورکریمی

Position: عضو پژوهشی پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار سازمان حفاظت محيط زيست
کارشناسی: دانشگاه آزاد، تهران شمال
کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد، علوم تحقیقات تهران
دکترا: دانشگاه آزاد، علوم تحقیقات تهران
به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد