ایرج رهبر

Position: فعال بخش خصوصی در زمینه ساختمان- مدیرعامل شرکت
کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد