سعید گلیان

Position: هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف
دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فوق دکترا: دانشگاه Maynooth

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد