علی فدایی تمیجانی

Position: مدیریت عامل AFGroup

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد جنوب
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد