مجتبی مغانی

Position: Air Quality Specialist at South Coast Air Quality Management District

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکترا: University of Delaware

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد