محمدامین اکبری

Position: کارشناس ارشد منابع انسانی در سامانه‌های ارتباطات سینا

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد