محمد ایمان قاضی زاده

Position: هم بنیان گذار - مدیر مارکتینگ شرکت بین المللی Clever Codes

کارشناسی: دانشگاه امیرکبیر
کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد