وحید جان نثاری

Position: دانشجوی دانشگاه شریف
کارشناسی: دانشگاه امیر کبیر
کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دانشجوی دکترا: دانشگاه صنعتی شریف
به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد