آب واقعی، آب مجازی

آب (H۲O) / عنصری کلیدی برای حیات بشر است. آیا تا به حال سعی کرده اید آبی که در طول زندگی خود مصرف کرده اید را اندازه بگیرید؟ نتیجه این اندازه گیری حیرت آور است. مخصوصاً هنگامی که آبی که به صورت غیر مستقیم مصرف کرده اید را هم در نظر بگیرید: آب واقعی. به موازات افزایش جمعیت و روند شهری سازی، تقاضای ما نیز برای آب رو به افزایش خواهد گذاشت.

معنای این پدیده برای بشر و آینده حیات بر روی زمین چه می‌تواند باشد؟

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون