آینده زندگی دانشگاه ایرانی در دنیای برخط و دیجیتال

دکتر مکنون در پنل سی و چهارم “میز آینده پژوهشی آموزش عالی” با موضوع آینده زندگی دانشگاه ایرانی در دنیای برخط و دیجیتال؛ با تاکید بر کیفیت دروندادها، فرایندها و نتایج به بررسی جایگاه مراکز آموزشی و دانشگاه ها در تحولات آینده دنیا پرداخت.

خلاصه ای از این گزارش را از اینجا دریافت کنید: دانلود گزارش

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون