تغییر اقلیم با بارش های شدید در راه است

دکتر رضا مکنون در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: کشور اکنون با تغییر اقلیم مواجه است و در کنار خشکسالی در دوره های کوتاه یا بلندمدت با بارش های شدید نیز روبرو خواهد بود هرچند نمی دانیم این بارش ها در چه دوره زمانی ای اتفاق خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه باید آمادگی های لازم برای مواجهه با بارش های شدید و کاهش خطرات ناشی از سیلاب ها داشته باشیم، افزود: جنگل ها به ویژه در کوه ها باید به صورت علمی بهره برداری شوند و به آبخیزداری نیز بیش از پیش توجه شود.

این استاد دانشگاه گفت: رودخانه ها به وسیله سدها مدیریت می شوند و سدها هم باید در برابر سیلاب ها و هم برای ذخیره آب در زمان خشکسالی با دقت مدیریت شوند.
دکتر مکنون گفت: نباید به سبب نگرانی از خشکسالی سدها بیش از میزان استاندارد پر آب باشند که نتوانند در برابر سیلاب ها مدیریت کنند.
وی افزود: پس از عبور آب از سدها باید حریم های رودخانه محترم شمرده شود و نباید در آنها ساخت و ساز صورت گیرد .
دکتر مکنون افزود: متاسفانه برخی پل ها و راه آهن بدون توجه به حریم رودخانه ها به گونه ای ساخته شده بود که با سیلاب اخیر آسیب دیدند هر چند این سیلاب ها ۱۰ یا ۲۰ سال یک بار اتفاق بیفتد باید سازه ها با توجه به حریم رودخانه ها ساخته شود تا آسیب ها به حداقل برسد.
این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه آب از حریم رودخانه ها نیز سرریز کرد و متاسفانه شهرها و روستا ها آسیب دیدند که باید در این زمینه نیز بیشتر مدیریت شود.
دکتر مکنون گفت: امدادرسانی هر چند در ابتدا ناهماهنگ بود اما پس از سپردن مدیریت به ستاد مدیریت بحران خوب شد.
این استاد دانشگاه خواهان اطلاع رسانی به موقع به منظور کنترل آب مخازن شد و گفت: هرچند امدادرسانی فوری مطلوب بود اما باید به امدادرسانی نهایی و بازگشت شهروندان به خانه های آسیب دیده از سیلشان پس از بازسازی توجه کرد.
وی گفت: ما قوانین مناسبی در ۴۰ سال اخیر و حتی پیش از انقلاب اسلامی در زمینه منابع آبی داریم اما باید این قوانین به گونه ای اجرا شود که هر دستگاه به صورت ساختارمند وظایف خود را انجام دهد و به گونه ای هدایت شود که در مجموع با کاهش خسارت این گونه سیلاب ها مواجه باشیم.
دکتر مکنون ادامه داد: از آنجا که کشور ما در زمره کشورهای حادثه خیز است باید به موضوع بیمه توجه شود.

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون