عضویت دکتر مکنون در گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم

پس از برگزاری یکصد و بیست و هفتمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم و با حکم دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان، جناب آقای دکتر مکنون برای یک دوره چهارساله به عضویت وابسته فرهنگستان علوم منصوب شدند.

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون