فراخوان ویژه نامه (کووید ۱۹)

در راستای توجه به مسائل جامعه و اهداف مجله رهیافت، یک شماره ویژه‌ در ارتباط با دوران پسا کرونا تدوین خواهد شد.

موضوع: بررسی تحولاتی که ناشی از حادثه ویروس کرونا (کووید ۱۹) بر تمام ابعادزندگی والگوی توسعه در جهان بویژه ایران دارد.

سردبیر مهمان: استاد دکتر رضا مکنون

حادثه کرونا تحولات زیادی در تمامی ابعاد زندگی و توسعه در تمامی کشور ها بر جای گذارده است. سلامت/اقتصادی/اجتماعی/سیاست خارجی/محیط زیست/آموزش عمومی-آموزش پیش دانشگاهی-آموزش عالی/پژوهش وفناوری/هوشمندسازی/امور قضایی بخش های مهمی هستند که تحت تاثیر جدی قرار خواهند گرفت.

آینده ادامه کلاسیک گذشته نخواهد بود و مشخص نیست چه مدت دوره انتقال از وضع فعلی به آینده ای که ابعاد آن روشن نبوده و بازیگران (کشورها) چگونه بازی خواهند کرد  پس باید سیاست گذاری و برنامه ریزی نمود.

قطعا نیاز به پشتیبانی فکری همه متخصصان می‌باشد و جامع نگری و برنامه ریزی با در نظر گرفتن توانایی‌ها وپیش بینی ریسک های احتمالی در آینده از ضرورت ها می‌باشد. جدول ضمیمه برخی از مطالب مطرح شده در این ابعاد را نشان میدهد.

رهیافت قصد دارد ویژه نامه ای که ابعاد واقعی را با توجه به دانش-تجربیات بدست آمده-آینده نگری مطرح نماید. امید است برای جامعه علمی، تصمیم گیران و جامعه ایرانی موثر واقع گردد. مقالات می‌تواند مقاله مروری در بخش های مختلف نیز باشد.

این ویژه نامه به عنوان شماره ۷۷ فصلنامه (بهار ۹۹) منتشر خواهد شد. زمان ارسال مقالات ۲۰ مردادماه می باشد. بعضی از رئوس مباحث در قسمت راهنمای نویسندگان آمده است

آدرس ایمیل rahyaft.nrisp@gmail.com

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون