الهام عنایتی

Position: مشاور سیستم SAP شرکت سامه‌آرا پردازشگر
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد