امیرحسین عبدالرضایی

Position: کارشناس محیط زیست مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
کارشناسی: دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد