حمید تاجرنیا

Position: معاون فنی و مهندسی شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیر کبیر

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون