علیرضا ابهجی

Position: پژوهشگر پارک علم و فناوری دانشگاه یزد

کارشناسی: دانشگاه یزذ
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد