کیومرث کلانتری

Position: معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور
کارشناسی: موسسه آموزش عالی مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد: موسسه آموزش عالی مدیریت دولتی
دکترا: دانشگاه علوم تحقیقات
به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد