بایگانی‌ها: نمونه کار ها

جامعه فارغ‌الحصیلان البرز

از سال 1342

ادامه مطلب

جامعه فارغ‌التحصیلان دانشگاه امیرکبیر

از سال 1346

ادامه مطلب

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

از سال 1383

ادامه مطلب

جمعیت توسعه علمی ایران

از سال 1383

ادامه مطلب

انجمن علوم و مهندسی منابع آب

از سال 1374

ادامه مطلب

انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران

از سال 1373

ادامه مطلب

انجمن متخصصان محیط زیست

از سال 1372

ادامه مطلب

APFED

از سال 2000 میلادی

ادامه مطلب

کمیته ملی سدهای بزرگ

از سال 1369 تاکنون

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون