آبخیزداری

تغییر اقلیم با بارش های شدید در راه است

دکتر رضا مکنون در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: کشور اکنون با تغییر اقلیم مواجه است و در کنار خشکسالی در دوره های کوتاه یا بلندمدت با بارش…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون