انرژی

دانشگاه امیرکبیر سبز می‌شود

دانشگاه صنعتی اميرکبير اولين دانشگاه در بين 6 دانشگاهی است که در راه رسيدن به دانشگاه سبز قدم برمی‌دارند. به گزارش سرويس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، دکتر رضا مکنون…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون