بهره وری

تنها ۰/۳ درصد از منابع آبی مصرفی کشور بهره‌برداری مطلوب می‌شود

دبیر كمیته ملی توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست: تنها 0/3 درصد از منابع آبی مصرفی كشور بهره‌برداری مطلوب می‌شود. دبیر كمیته ملی توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست گفت:…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون