بهینه سازی

دانشگاه امیرکبیر سبز می‌شود

دانشگاه صنعتی اميرکبير اولين دانشگاه در بين 6 دانشگاهی است که در راه رسيدن به دانشگاه سبز قدم برمی‌دارند. به گزارش سرويس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، دکتر رضا مکنون…

ادامه مطلب

تنها ۰/۳ درصد از منابع آبی مصرفی کشور بهره‌برداری مطلوب می‌شود

دبیر كمیته ملی توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست: تنها 0/3 درصد از منابع آبی مصرفی كشور بهره‌برداری مطلوب می‌شود. دبیر كمیته ملی توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست گفت:…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون