حفاظت محیط زیست

انتصاب مجدد دکتر مکنون در شورای عالی حفاظت محیط زیست

رئیس جمهور در حکمی، آقایان دکتر رضا مکنون، محمد رضا تابش، مجید عباسپور تهرانی و فرهاد دبیری را برای یک دوره 3 ساله دیگر به عنوان "عضو شورای عالی حفاظت…

ادامه مطلب

انتصاب دکتر مکنون به عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست

رئیس جمهوری در حكمی آقایان رضا مكنون، محمدرضا تابش، مجید عباسپور و فرهاد دبیری را به عنوان اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، منصوب كرد. به گزارش روز سه شنبه ایرنا…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون