خودکفایی

انتقاد از مصرف بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور

نائب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار با اشاره به مصرف بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور از هدر رفت 30 درصدی محصولات غذایی در ایران انتقاد کرد و…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون