دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تبدیل دانشگاه امیرکبیر به قطب «آب» در میان دانشگاه‌های کشور

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تبدیل به قطب «آب» در میان دانشگاه‌های کشور شده است تا از این طریق فعالیت…

ادامه مطلب

آغاز همکاری دانشگاه امیرکبیر با سازمان ملل در زمینه توسعه پایدار

مدیر ارشد اجرایی دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر از حضور مشاورعالی دبیرکل سازمان ملل متحد در حوزه توسعه پایدار در این دانشگاه طی هفته آینده خبر داد و گفت:…

ادامه مطلب

دانشگاه امیرکبیر سبز می‌شود

دانشگاه صنعتی اميرکبير اولين دانشگاه در بين 6 دانشگاهی است که در راه رسيدن به دانشگاه سبز قدم برمی‌دارند. به گزارش سرويس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، دکتر رضا مکنون…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون