دریاچه ارومیه

مصاحبه با رادیو ۸۰۸

در این گفتگوی صمیمی این شماره رادیو 808 ؛ علاوه بر تعاریف و مفاهیم " توسعه پایدار " در ارتباط با طرح های عملیاتی انجام شده در این زمینه در…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون