روابط عمومی

توسعه اقتصادی در کنار توسعه محیط زیست

«در جوامع امروزی روابط عمومی‌ها از نقش موثر و سازنده‌ای برخوردار هستند. روابط عمومی‌ها باید بتوانند تولید اندیشه کرده و اعتماد مخاطبان را جلب کنند.» به گزارش ایسنا ستاد خبری…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون