شورای عالی

انتصاب دکتر مکنون به عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست

رئیس جمهوری در حكمی آقایان رضا مكنون، محمدرضا تابش، مجید عباسپور و فرهاد دبیری را به عنوان اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، منصوب كرد. به گزارش روز سه شنبه ایرنا…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون