فرهنگستان

عضویت دکتر مکنون در گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم

پس از برگزاری یکصد و بیست و هفتمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم و با حکم دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان، جناب آقای دکتر مکنون برای یک دوره چهارساله…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون