مقاله

فراخوان ویژه نامه (کووید ۱۹)

در راستای توجه به مسائل جامعه و اهداف مجله رهیافت، یک شماره ویژه‌ در ارتباط با دوران پسا کرونا تدوین خواهد شد. موضوع: بررسی تحولاتی که ناشی از حادثه ویروس…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون