کابینه

گزینه قطعی دولت روحانی برای وزارت علوم/ سوابق وزیر پیشنهادی

پس از گمانه های زنی های بسیار از خردادماه 92 تاکنون درباره وزیر علوم دولت یازدهم، با انتشار فهرستی از قطعی ترین افراد کابینه یازدهم، نام دکتر رضا مکنون استادیار…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون