دسته بندی: تصفیه آب و فاضلاب

مهسا طاهری

کارشناسی: دانشگاه تهران کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

حمید تاجرنیا

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ادامه مطلب

سعید مردان

کارشناسی: دانشگاه صنعت آب و برق کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران دکترا: دانشگاه تهران

ادامه مطلب

رضا ناقدی

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

شبنم صدری مقدم

کارشناسی: دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

ایمان درّی

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

امین کرباسی

کارشناسی: دانشگاه آزاد واحد نجف آباد دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

مریم فیروزی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

مهسا شاهی

کارشناسی: دانشگاه سمنان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشجوی دکترا: دانشگاه امیرکبیر

ادامه مطلب

ترگل تیموریان

کارشناسی: دانشگاه مازندران کارشناسی ارشد: دانشگاه امیر کبیر

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون