دسته بندی: سایر

کاوه وزیری

کارشناسی: دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

ادامه مطلب

محمد جواد حسن زاده

کارشناسی: دانشگاه شهید عباسپور کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ادامه مطلب

علی فتاح پور مقدم

کارشناسی: دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

ادامه مطلب

حمید تاجرنیا

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ادامه مطلب

محمد ایمان قاضی زاده

کارشناسی: دانشگاه امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران

ادامه مطلب

هامان جمالی

کارشناسی: دانشگاه قزوین کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

محمدامین اکبری

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ادامه مطلب

سید حسن دامادممقانی

کارشناسی: دانشگاه امام حسین (ع) کارشناسی ارشد: دانشگاه امیرکبیر

ادامه مطلب

محمدمهدی آزادگان

کارشناسی: دانشگاه تهران کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتي اميركبير (پلی تكنيك تهران)

ادامه مطلب

وحید جان نثاری

کارشناسی: دانشگاه امیر کبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران دانشجوی دکترا: دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون