دسته بندی: مدیریت

حمید تاجرنیا

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون