شبنم صدری مقدم

Position: مدرس در دانشگاه/طراح تصفیه خانه های آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/مهندسین مشاور اندیشه زلال

کارشناسی: دانشگاه بوعلی سینا
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون