انسان

سه عامل انسانی خسارت های سیل را چند برابر می‌کند

دکتر رضا مكنون روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا با اشاره به سیل اخیر، اظهار كرد: حوادث طبیعی به خصوص سیل و زلزله در…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون