وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

کم آبی

آیا کم آبی در کشور رو به پایان است؟

حیات همه موجودات روی کره زمین در گرو «آب» است. مقدار این مایه حیات در هر کشوری متفاوت است و زیاد بودن آن در برخی کشورها نوعی خوش شانسی محسوب می شود.…

ادامه مطلب
error: امکان این کار وجود ندارد

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون